ข่าวสมาคมศิษย์เก่าฯ

ข่าวสาร

เยี่ยมศิษย์เก่า จ.ปราจีนบุรี - จ.สระแก้ว

เยี่ยมศิษย์เก่า จ.ปราจีนบุรี - จ.สระแก้ว

โครงการเยี่ยมศิษย์เก่า จ.ปราจีนบุรี-จ.สระแก้ว วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2560 นำโดย รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน นายกสมาคมฯ นำคณาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าเข้าเยี่ยมชม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับโดย นพ.จรัญ บุญฤทธิการ แพทย์จุฬาฯ...

งานเลี้ยงแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี2560

งานเลี้ยงแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี2560

งานเลี้ยงแสดงความยินดี ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. ณ บริเวณริมสระว่ายน้ำ ชั้น 7 อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 1. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ร...

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เชิญชวนศิษย์เก่า update ข้อมูลส่วนบุคคล

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เชิญชวนศิษย์เก่า update ข้อมูลส่วนบุคคล

รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้สัมภาษณ์เชิญชวน update ข้อมูล ของศิษย์เก่า โดยกล่าวถึง เกี่ยวกับ - วัตถุประสงค์ - ประโยชน์ โดย "เพียงแค่ 10 นาที" ในการลงทะเบียนในการลงข้อม...

พิธีตักบาตรและบำเพ็ญกุศล ร.9

พิธีตักบาตรและบำเพ็ญกุศล ร.9

พิธีตักบาตรและบำเพ็ญกุศล ร.9 พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 : 07.30 น. : บริเวณเสาธง หน้าหอประชุมจุฬาฯ รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วย รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรม...

เจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพ นพ.ปราสาท ปราสาททองโอสถ แพทย์จุฬาฯ รุ่น9

เจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพ นพ.ปราสาท ปราสาททองโอสถ แพทย์จุฬาฯ รุ่น9

ในวันพุธที่ 4 ต.ค.60 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา พีชานนท์ วัดธาตุทอง เป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพ นพ.ปราสาท ปราสาททองโอสถ แพทย์จุฬาฯ รุ่น9 อดีตนายกสมาคมฯ นำโดย รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ บัณฑิตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 67

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ บัณฑิตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 67

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ งานเลี้ยงแสดงความยินดี“แด่ บัณฑิตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 67” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 10.00 - 13...

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย