ข่าวสมาคมศิษย์เก่าฯ

ข่าวสาร

งานคารวะผู้อาวุโส ประจำปี 2567

งานคารวะผู้อาวุโส ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567: 11.00 น.: ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

จำนวนผู้เข้าชม : 80

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย