ประวัติศาสตร์รำลึก

คิดถึง MDCU

ความเป็นมาของพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

ความเป็นมาของพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

เมื่อคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดสร้างอาคารเรียนรวมขึ้นที่บริเวณตึกคณะแพทยศาสตร์ (ตึกสรีระวิทยา) เดิม และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เป็นชื่ออาคารเรียนรวมนี้ว่า "อานันทมหิดล"...

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย