ข่าวสมาคมศิษย์เก่าฯ

ข่าวสาร

งานเชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งวงการแพทย์ MDCU MDCU The Medical Icons Award Ceremony

งานเชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งวงการแพทย์ MDCU MDCU The Medical Icons Award Ceremony

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566: 12.00 น.: ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดข้อมูลได้ผ่าน Scan QR Code หรือ ลิ้งค์ด้านล่าง https://drive.google.com/drive/folders/15D2v3BGDdfyXP2xdkRFPLiGQbnp0p6cA...

ขอแสดงความยินดีแด่ คณาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระที่ 25 พ.ศ.2566-2568

ขอแสดงความยินดีแด่ คณาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระที่ 25 พ.ศ.2566-2568

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระที่ 25 พ.ศ.2566-2568 ...

CHULA105 I’m Possible Run  วิ่งหฤหรรษ์ บันดาลใจ

CHULA105 I’m Possible Run  วิ่งหฤหรรษ์ บันดาลใจ

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) ชวนมาวิ่ง CHULA105 I’m Possible Run วิ่งหฤหรรษ์ บันดาลใจ 105 กิโลเมตร ใน 105 วัน สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมให้จุฬาฯ ในภารกิจยืดอายุคนไทยให้ยืนยาวเกินร้อยปี ในยุคดิจิทัล จะวิ่งที่ไหน วิ่งเมื่อไหร่ก็ได้ตา...

75th Anniversary MDCU : ครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

75th Anniversary MDCU : ครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เตรียมพบกับงานครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ https://www.facebook.com/mdcualumni เร็วๆ นี้ ...

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย