ประกาศจากคณะแพทย์

ข่าวสาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร อปร คณะแพทย...

เสื้อยืด 70 ปี แพทย์จุฬาฯ รายได้สมทบทุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ จำหน่าย ณ งานคืนสู่เหย้า วันแพทย์จุฬาฯ

เสื้อยืด 70 ปี แพทย์จุฬาฯ รายได้สมทบทุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ จำหน่าย ณ งานคืนสู่เหย้า วันแพทย์จุฬาฯ

เสื้อยืด 70 ปี แพทย์จุฬาฯ รายได้สมทบทุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ จำหน่าย ณ งานคืนสู่เหย้า วันแพทย์จุฬาฯ วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ...

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก Jichi Medical University Special International Graduate School Scholarship 2018

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก Jichi Medical University Special International Graduate School Scholarship 2018

Jichi Medical University Special International Graduate School Scholarship 2018 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิตด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย