ประกาศจากคณะแพทย์

ข่าวสาร

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก Jichi Medical University Special International Graduate School Scholarship 2018

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก Jichi Medical University Special International Graduate School Scholarship 2018

Jichi Medical University Special International Graduate School Scholarship 2018

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิตด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนผู้เข้าชม : 298

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย