ข่าวสมาคมศิษย์เก่าฯ

ข่าวสาร

สวัสดีปีใหม่ไทย ... สุขสันต์วันสงกรานต์ ประจำปี 2567

สวัสดีปีใหม่ไทย ... สุขสันต์วันสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567: 09.00 น.: ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนผู้เข้าชม : 90

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย