ข่าวสมาคมศิษย์เก่าฯ

ข่าวสาร

งานเชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งวงการแพทย์ MDCU MDCU The Medical Icons Award Ceremony

งานเชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งวงการแพทย์ MDCU MDCU The Medical Icons Award Ceremony

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566: 12.00 น.: ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ผ่าน Scan QR Code หรือ ลิ้งค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/15D2v3BGDdfyXP2xdkRFPLiGQbnp0p6cA

จำนวนผู้เข้าชม : 12

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย