ข่าวสมาคมศิษย์เก่าฯ

ข่าวสาร

75th Anniversary MDCU : ครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

75th Anniversary MDCU : ครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เตรียมพบกับงานครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ https://www.facebook.com/mdcualumni เร็วๆ นี้

จำนวนผู้เข้าชม : 426

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย