ข่าวสมาคมศิษย์เก่าฯ

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดี อาจารย์และศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ 2564-2566

ขอแสดงความยินดี อาจารย์และศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ 2564-2566

จำนวนผู้เข้าชม : 730

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย