ข่าวสมาคมศิษย์เก่าฯ

ข่าวสาร

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม

ชมคลิป สรุปการพัฒนา"104 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย"
โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม มิติใหม่แห่งการให้ เพื่อทุกชีวิต

 

จำนวนผู้เข้าชม : 289

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย