ข่าวสมาคมศิษย์เก่าฯ

ข่าวสาร

เยี่ยมศิษย์เก่า จ.ปราจีนบุรี - จ.สระแก้ว

เยี่ยมศิษย์เก่า จ.ปราจีนบุรี - จ.สระแก้ว

โครงการเยี่ยมศิษย์เก่า จ.ปราจีนบุรี-จ.สระแก้ว วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2560  นำโดย รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน นายกสมาคมฯ นำคณาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าเข้าเยี่ยมชม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับโดย นพ.จรัญ บุญฤทธิการ แพทย์จุฬาฯ รุ่น38 ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์   และเข้าเยี่ยมชม รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ให้การต้อนรับโดยนพ.ราเชษฎ์ เชิงพนม แพทย์จุฬาฯ รุ่น43 ผอ.รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

จำนวนผู้เข้าชม : 725

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย