ข่าวสมาคมศิษย์เก่าฯ

ข่าวสาร

เจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพ นพ.ปราสาท ปราสาททองโอสถ แพทย์จุฬาฯ รุ่น9

เจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพ นพ.ปราสาท ปราสาททองโอสถ แพทย์จุฬาฯ รุ่น9

ในวันพุธที่ 4 ต.ค.60 เวลา 19.00 น.   ณ  ศาลา พีชานนท์ วัดธาตุทอง เป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพ นพ.ปราสาท ปราสาททองโอสถ แพทย์จุฬาฯ รุ่น9 อดีตนายกสมาคมฯ นำโดย รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนผู้เข้าชม : 848

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย