ข่าวสมาคมศิษย์เก่าฯ

ข่าวสาร

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ บัณฑิตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 67

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ บัณฑิตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 67

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ งานเลี้ยงแสดงความยินดี“แด่ บัณฑิตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 67”

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 10.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 และชั้น 13 (รับประทานอาหาร) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยมีท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีบัณฑิตใหม่จำนวน 305 คน

เวลา 10.00 น. นำโดย รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14 นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีแด่บัณฑิตใหม่ สมาคมฯ ได้เชิญศิษย์เก่าดีเด่น 2 ท่าน ดังนี้ 1.นพ.จิระพงศ์ อุทัยศิลป์ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 32 ผอ.รพ.แม่ระมาด จ.ตาก 2. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 36 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เล่าประสบการณ์การทำงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บัณฑิตใหม่ได้นำไป ปฏิบัติงานต่อไป และเวลา 12.00 น. สมาคมฯ ได้จัดอาหารกลางวันสำหรับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ห้องโถง ชั้น13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

จำนวนผู้เข้าชม : 374

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย